I valet 2018 kandiderade jag till Riksdagen med hjärnan för hela Sverige men med hjärtat i Göteborg. Det är det som är grunden för mitt valmanifest att se både helheten och delarna, hela Sverige och Göteborg. 

Det handlar om mitt, ditt och vårt Göteborg och Sverige. Mycket är bra i Göteborg och Sverige. Mycket kan bli bättre. Vi behöver en stad och ett land som tar tillvara alla fantastiska möjligheter. Och låter Dig få utlopp för Dina. Mitt Göteborg i Sverige är öppenhetens och toleransens stad med många möjligheter för varje människa att själv göra de viktiga valen i livet. Och med en självklar rätt att få hjälp och stöd när det behövs. Satsa på framtiden och de som byggt framtiden; våra skolbarn, företagandet och de äldre! Sporra de duktiga! Glöm inte de glömda.

Det är lite kärnan för min politiska plattform. Den kan delas i dels en mer övergripande del för vars och ens demokratiska delaktighet, dels några grundpelare för det jag tycker är viktigt att arbeta för som just en politisk plattform.


ÖPPENHET, VALFRIHET, DELAKTIGHET...

Jag vill ha ett öppnare Sverige. Ett Sverige där Du är viktigast. Du vet bäst hur du vill forma Ditt liv.

Som samhällsmedborgare har vi ett ansvar för varandra och att bistå varandra när det behövs men också ge varandra frihet nog att få göra våra egna livsval så länge det inte går ut över någon annans möjligheter. Samhällets roll är att bistå när vi var och en som enskilda människor eller ens i frivillig samverkan inte klarar av att ge den omsorg och välfärd samt den växtkraft i trygghet som behövs.

Men det är fortfarande DU som genom ett öppet demokratiskt beslutsfattande i de gemensamma angelägenheterna och ett direkt eget inflytande i även den kommunala, regionala och statliga servicen skall ha makten och möjligheten att bestämma själv! Alla skall alltid uppmuntras och ges möjligheter till att få redskapen för att ta makten över sina egna liv! Dörren måste också alltid stå öppen för alla att komma igen och få nya chanser i livet!

Det är detta jag vill fortsätta försöka arbeta för såsom Din och alla göteborgares företrädare även i Sveriges Riksdagi


MIN PLATTFORM FÖR DIG ATT GÅ PÅ...

VALFRIHET OCH VÄRDIGHET för alla äldre! Vi är och vill olika, även som äldre. Vi skall kunna bo kvar hemma eller få flytta till önskat boende. Vi skall kunna välja vilken hjälp vi vill ha och ges garanterad rätt till ett värdigt liv i trygg förvissning om att stödet finns där när det behövs!

TRYGGHET FÖR DEN OTRYGGE är trygghet för oss alla! Unga, invandrare, funktionshindrade och hemlösa står allt mer utanför vårt samhälle. Det skapar ett missmod, som i slutändan slår tillbaka mot oss alla. Det behövs därför jobb, företagande, trygghet samt ljus och värme för alla!

VI HAR RÄTT ATT FÅ VÄXA och att få kunna överträffa oss själva! Ingen skall lämna skolan utan nödvändiga kunskaper för att klara sig i livet. Ingen skall få gå i förkrympande sysslolöshet. Genom tydliga krav och kontinuerlig uppföljning kan stimulans och hjälp sättas in i tid, inte för sent!

GE FLER MÖJLIGHETER för en framtid för alla i hela Göteborg och hela Sverige! Ge Göteborg kraft att vara en attraktiv tillväxtmotor. Ta vara på kraften i våra förortsområden. Fler levande torg, bättre förbindelser över älven och lokala idéhus för entreprenörskap och företagande. Satsa på högskolan och universitetet i centrum och en högklassig yrkeshögskola med internationell inriktning i Angered!


DIN RÖST FÖR ETT LIBERALARE SVERIGE...

I allt detta måste även staten ta sitt ansvar för att ge alla makt och medel att kunna ta sitt eget ansvar för ytterst gemensam växtkraft i hela vårt samhälle! Därför behövs starkare socialliberala krafter i Riksdagen! Därför vill jag vara DIN företrädare!